Privacy Policy

In case of contradiction between the Finnish and English version of this privacy policy the Finnish one is the correct one.

Amphion Loudspeaker is the controller of your personal data. Contact details are:

Amphion Loudspeakers Oy
Telkkistentie 2
70460 Kuopio
Finland
+358 17 2882 100

Why do we collect personal details?

We want to be able to provide you Amphion related news through our mailing list and in case of direct deliveries we need to know your address and phone number. We don’t give out your information outside EU.

Registries are scattered in: emails, ERP and mailing list. All the computers which have access to the system have their security kept up to date and only relevant personnel have access to the systems. Computers and software are protected with passwords.

People joining the mailing list are informed about their right to unsubscribe at any time. Amphion sent out an information about unsubscribing to the all mailing list people on the 22nd of May, 2018.

In case of a possibly security breach, Amphion will inform the correct authorities without a delay and will work in cooperation with them. Each incident will be documented.

Customers have right to ask what information is stored about them, ask to rectify the information, prohibit usage of their data to marketing and ask to be forgotten. In case you want to know about your information stored, please contact us. Contact details are above.

Forms on our web site are secured and the security of our web site is continuously updated. On our web site there are third party’s analytics, which gather information that is used to improve the performance of Amphion. One can manual turn off the cookies from the browser which then prevents gathering of the information.

Rekisterinpitäjä on Amphion Loudspeakers Oy.

Yhteystiedot:
Amphion Loudspeakers Oy
Telkkistentie 2
70460 Kuopio
+358 17 2882 100

Käsittelyn tarkoituksena on hoitaa, postituslistat sekä suora-asiakastoimitukset kuluttajille. Asiakkaan tietoja ei EU-alueen ulkopuolelle luovuteta.

Rekisterit sijaitsevat hajautetusti eri järjestelmissä: sähköposti, ERP ja postituslista. Jokaisen järjestelmässä olevan tietokoneen tietoturvasta huolehditaan. Tietoihin pääsee käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Tietokoneet ja ohjelmat ovat suojattu salasanoilla.

Postituslistoille liittyvälle henkilölle kerrotaan hänen oikeutensa aina, kun hän liittyy listalle ja miten peruuttaa tilaus. Tiedote lähetetty postituslistalla oleville henkilöille 22/5/2018

Mahdollisissa tietoturvaloukkaus tilanteissa konsultoimme meidän IT-palveluyritystä ja yhteistyössä luomme tiedotteen valvontaviranomaisille. Jokainen tapahtuma tullaan dokumentoimaan.

Asiakkailla on oikeus tietää mitä tietoja heistä on kerätty, oikaista tietoja, tulla unohdetuksi, kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin. Asiakas voi pyytää omat tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Kotisivuilla olevat lomakkeet ovat suojattu ja niiden tietoturvasta huolehditaan. Kotisivuilla on käytössä kolmannen osa puolen palveluita, joiden avulla saamme lisätietoja sivuilla kävijöistämme ja pystymme näin parantamaan toimintaamme. Asiakas voi ottaa käytöstä manuaalisesti keksit (’cookies’) selaimestaan, jolloin ei tietoja kerätä.